Sort: Most Recent | Top Today | Yesterday | Week | Month | Year | RSS
Kljuchevaja specializacija Biznes-Centra «Nacional`nyj» eto kratkosrochnoe biznes-obrazovanie v formate otkrytyh i korporativnyh treningov, seminarov i kursov povyshenija kvalifikacii dlja vseh predstavitelej korporativnoj ierarhii: ot liderov biznesa, menedzherov i buhgalterov, do torgovogo personala organizacij. Read More »
Discuss   Bury
Kljuchevaja specializacija Biznes-Centra «Nacional`nyj» eto kratkosrochnoe biznes-obrazovanie v formate otkrytyh i korporativnyh treningov, seminarov i kursov povyshenija kvalifikacii dlja vseh predstavitelej korporativnoj ierarhii: ot liderov biznesa, menedzherov i buhgalterov, do torgovogo personala organizacij. Read More »
Discuss   Bury
Kljuchevaja specializacija Biznes-Centra «Nacional`nyj» eto kratkosrochnoe biznes-obrazovanie v formate otkrytyh i korporativnyh treningov, seminarov i kursov povyshenija kvalifikacii dlja vseh predstavitelej korporativnoj ierarhii: ot liderov biznesa, menedzherov i buhgalterov, do torgovogo personala organizacij. Read More »
Discuss   Bury
Kljuchevaja specializacija Biznes-Centra «Nacional`nyj» eto kratkosrochnoe biznes-obrazovanie v formate otkrytyh i korporativnyh treningov, seminarov i kursov povyshenija kvalifikacii dlja vseh predstavitelej korporativnoj ierarhii: ot liderov biznesa, menedzherov i buhgalterov, do torgovogo personala organizacij. Read More »
Discuss   Bury
Kljuchevaja specializacija Biznes-Centra «Nacional`nyj» eto kratkosrochnoe biznes-obrazovanie v formate otkrytyh i korporativnyh treningov, seminarov i kursov povyshenija kvalifikacii dlja vseh predstavitelej korporativnoj ierarhii: ot liderov biznesa, menedzherov i buhgalterov, do torgovogo personala organizacij. Read More »
Discuss   Bury
Kljuchevaja specializacija Biznes-Centra «Nacional`nyj» eto kratkosrochnoe biznes-obrazovanie v formate otkrytyh i korporativnyh treningov, seminarov i kursov povyshenija kvalifikacii dlja vseh predstavitelej korporativnoj ierarhii: ot liderov biznesa, menedzherov i buhgalterov, do torgovogo personala organizacij. Read More »
Discuss   Bury
Kljuchevaja specializacija Biznes-Centra «Nacional`nyj» eto kratkosrochnoe biznes-obrazovanie v formate otkrytyh i korporativnyh treningov, seminarov i kursov povyshenija kvalifikacii dlja vseh predstavitelej korporativnoj ierarhii: ot liderov biznesa, menedzherov i buhgalterov, do torgovogo personala organizacij. Read More »
Discuss   Bury
Kljuchevaja specializacija Biznes-Centra «Nacional`nyj» eto kratkosrochnoe biznes-obrazovanie v formate otkrytyh i korporativnyh treningov, seminarov i kursov povyshenija kvalifikacii dlja vseh predstavitelej korporativnoj ierarhii: ot liderov biznesa, menedzherov i buhgalterov, do torgovogo personala organizacij. Read More »
Discuss   Bury